Rationalizing the unreasonable: there are no good academics in the EU

14 Jan

Source: Rationalizing the unreasonable: there are no good academics in the EU

Advertisements
Link

Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformatie

1 Apr

Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformatie

Het boek is uit. In beperkte oplage gedrukt, maar vrij via de speciale website waarop we in de toekomst aanvullend materiaal zullen plaatsen. Via de link kun je het boek als e-book downloaden, inclusief de mooie foto’s.

Smart city: Kansen en gevaren!

1 Apr

Kennisland.nl Cocktail & Discussie- 29-3-2013

Afgelopen vrijdag een levendige cocktailparty bij Kennisland (www.kennisland.nl). Heerlijke cocktails, lekkere hapjes. Goede discussiedie nog eens duidelijk maakte dat we een veel scherper kader nodig hebben om opties, positieve en negatieve kanten van ‘smart city’ projecten te beoordelen.

Martijn de Waal (onderzoeker en journalist) vertelde over de manieren waarop in en rond Seoel invulling wordt gegeven aan het ‘smart city’ idee. Afhankelijk van welk deel van de Seoel regio je bekijkt varieren de intiatieven van een ‘bottom-up’ liberaal, faciliterend beleid tot een totalitair aandoende Big Brother aanpak in Songdo. Bij de eerte stuurt de overheid op spontane ontwikkelingen die zich in de wijk voordoen. Bij de laatste gaat het in de richting van complete en constante monitoring van bijna alles wat er gebeurt in Songdo. Het systeem zelf grijpt in (volautomatisch) of de toezichthouders toen dat die via sensoren volgen wat er gebeurt in de gebouwen en op straat. Misschien ooit goed voor het milieu en de veiligheid, maar wat griezelig voor mensen die zelf iets te beslissen willen hebben. Het beleid voor de wijk waar het stadsbestuur is gevestigd zit er tussen in.

De tweede spreker, Ger Baron, werkt voor de gemeente Amsterdam en Is één van de initiatiefnemers van Amsterdam Smart City. Ger legde uit wat de aanpak van Amsterdam is. Experimenteel, faciliterend en vooral ‘no-nonse’, karakteriseren de Amsterdamse aanpak. Geen poging om te werken vanuit een omspannende blauwdruk. De gemeente stelt zich bescheiden op en kent zijn burgers genoeg om te weten dat ze vooral niets moet willen opleggen. Vooralsnog is het allemaal meer op het zakelijk verkeer dan gericht op consumenten.

In de discussie veel aandacht voor de vraag wie of wat zal uitmaken wat ‘smart’ is. En hoe burgers daar zelf iets over te zeggen kunnen en moeten hebben. Wat is de rol van commercie en wat moet eigenlijk de rol van bestuur en management zijn? Wat is eigenlijk nu al de verhouding tussen publiek en privaat in de ontwikkeling van stedelijke ICT voorzieningen. Van wie zijn de data, wie bepaalt wat wel en niet verzameld, gegroepeerd en ontsloten wordt? Wie krijg toegang en tegen welke prijzen, kosten en condities?

Vooralsnog suggereert het praten over ‘smart cities’ allerlei mogelijkheden, aantrekkelijke en onaantrekkelijke. We blijken nog maar nauwelijks een vocabulair te hebben om goede en slechte aspecten uit elkaar te houden. Daarom zijn er veel moeilijk vragenEn vanwege die bonte mengeling vooralsnog veel nieuwe mogelijkheden vooral veel moeilijke vragen op. Over eigendom, over de rechten van burgers, over privacy en over beheer en bekostiging. Welke waarden moeten de slimme stad sturen en afgrenzen tegen ongewenste uitwassen? Hoe kunnen mensen die niet voortdurend ‘smart’ willen communiceren en door camera’s en sensoren gevolgd willen worden leven in de stad van morgen?

Kortom: Over wiens ‘smart city’ hebben we het eigenlijk? En hoe dat te bepalen?

Rob Hagendijk